Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Εχει αρχίσει η δημόσια διαβούλευση για τις Υδστοκαλλιέργειες


 ΣΤΟ  ΑΝΩ  ΧΑΡΤΗ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ,, ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΙΤΡΙΓΥΡΙΣΜΕΝΟΙ  !!!!   ΚΑΙ  ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  ΜΙΑ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  KEFALONIAPRESS.GR
Εχει αρχίσει η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες». ixyotrofia_lix.jpg Η εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο του ν. 2742/99 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη & άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/1999), και θέτει τις κατευθύνσεις, τους κανόνες και τα κριτήρια για τη χωρική οργάνωση και την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η ανταγωνιστικότητα του κλάδου όσο και η προστασία του περιβάλλοντος
Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες περιλαμβάνει:

1. Εξειδίκευση για κάθε τύπο καλλιέργειας (υδατοκαλλιέργεια θαλασσινών ειδών, οστρακοκαλλιέργεια, υδατοκαλλιέργειες ειδών γλυκέων υδάτων και καλλιέργειες υδρόβιων οργανισμών σε φυσικά υφάλμυρα οικοσυστήματα). Πιο συγκεκριμένα, καθορίζονται οι ζώνες για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) μέσα στις οποίες θα χωροθετηθούν οι οργανωμένες ζώνες (Π.Ο.Α.Υ.), οι άτυπες συγκεντρώσεις (Π.Α.Σ.Μ.) και οι μεμονωμένες μονάδες υπό προϋποθέσεις.
2. Κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους χωροθέτησης υποδοχέων και μονάδων του τομέα
3. Κριτήρια και συμβατότητες χωροθέτησης τόσο των υποδοχέων όσο και των μεμονωμένων μονάδων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
4. Κατευθύνσεις για τον υποκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό.
Τέλος, προτείνονται μέτρα και δράσεις θεσμικού και διοικητικού – οργανωτικού χαρακτήρα, καθώς και πρόγραμμα δράσης.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 26 Μαϊου 2011.
√ Η υπουργική απόφαση και ο διάλογος βρίσκονται εδώ : http://www.opengov.gr/minenv/?p=1630
Κόλπος Αργοστολίου SOS - Πάρτε μέρος στη διαβούλευση για τα Ιχθυοτροφεία

Αγαπητοί μας,

Χρειαζόμαστε την βοήθεια σας ΤΩΡΑ...και απ´ όσους άλλους μπορείτε να επικοινωνήσετε και να βοηθήσουν.

Για περίπου 30 χρόνια λειτουργούν στο κόλπο του Αργοστολίου, χωρίς άδεια χωροθέτησης δυο εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας. Η μια μικρή και η δεύτερη πολύ μεγάλη. Μετά από περίπου 10 χρόνια λειτουργίας τους άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια ρύπανσης στις ακτές.

Μιας και είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι οι ιχθυοκαλλιέργειες ρυπαίνουν, ο σύλλογος μας ζήτησε απ´ της αρχές του τόπου να γίνει μια περιβαλλοντική μελέτη για να διαπιστωθεί εάν ο κόλπος αντέχει ιχθυοκαλλιέργειες. Δυστυχώς ώμος και παρά την αντίθετη γνώμη που εξέφρασαν,
ο δήμος Αργοστολιού,
ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ΕΟΤ,
τα Τοπικά συμβούλια,
σύλλογοι
και το ίδιο το τμήμα αλιείας της Νομαρχίας……… η Νομαρχία ενέκρινε το 2004 άδεια επέκτασης και αύξηση παράγωγης χωρίς να υπάρχει καν άδεια χωροθέτησης στον κόλπο για ιχθυοκαλλιέργειες.

=Μελέτη του τμήματος αλιείας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, που έγινε το 2000, για το ΥΠΕΧΟΔΕ, αναφέρει ότι ο κόλπος του Αργοστολίου, ένας από του μεγαλύτερους κλειστούς κόλπους του Ιονίου, παρουσίαζει ευτροφισμό.

= Τον ίδιο χρόνο το ΥΠΕΧΟΔΕ μετά από καταγγελίες συλλόγων, πραγματοποιεί ελέγχους στα ιχθυοτροφεία. Ανακαλύπτει τριπλάσια ποσότητας παραγωγής από την επιτρεπόμενη. Ζητά από την Νομαρχία να επιβάλει πρόστιμα.

= Το 2003, ο Δήμος Αργοστολίου ζητά, με ομόφωνη απόφαση του συμβουλιού του, την μετεγκατάσταση των ιχθυοτροφείων εκτός κόλπου Αργοστολιού.

= Με παρέμβαση του ο Ελληνικός Οργανισμός για τον Τουρισμό (ΕΟΤ). Αναφέρετε στο ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλων του κόλπου και την μεγάλη παράκτια ζώνη η οποία μπορεί να προσφέρει στην Κεφαλονιά τεράστια οφέλη εάν αξιοποιηθεί σωστά και με βιώσιμο τρόπο. Επιπλέον ζητά τη μεταφορά των Ιχθυοτροφείων εκτός κόλπου.

=Με την Έκθεση αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Διαπιστώνονται αρκετά κενά στην μελέτη περιβαλλοντικών όρων της εταιρίας Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς. Τα ποιο σημαντικά είναι στο φορτίο ρύπανσης που εκπέμπουν τα ιχθυοτροφεία. Επιπλέων αναφέρει ότι το φορτίο των μονάδων ισοδυναμεί με πληθυσμό 4.000 κατοίκων.

Τίποτε από τα παραπάνω δεν ενδιαφέρει τον Νομάρχη και τους νομαρχιακούς συμβούλους οι οποίοι, με 3 εξαιρέσεις, τον Ιουλιο του 2004 συμφωνούν με την αίτηση επέκτασης των ιχθυοτροφείων.

= Το 2008 κερδίζουμε μια μεγάλη μάχη. Το Συμβούλιο Επικρατείας ΣτΕ αποφασίζει ότι δίχως χωροθέτηση οι άδειες για ιχθυοκαλλιέργειες μέσα στον κόλπο είναι παράνομες και ζητά την ανάκληση των αδειών. Στην Κεφαλονιά ξεκινά μια εκστρατεία παραπληροφόρησης και κατηγορούμαστε ότι θέλουμε το κλείσιμο της εταιριας που θα έχει σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι. Γράφονται ειρωνικά άρθρα στον τοπικό τύπο..... κατά αυτών που ζουν εκτός Κεφαλονιάς και ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Λες και εμείς που αναγκαστήκαμε να φύγουμε από τον τόπο μας δεν πρέπει να έχουμε πλέον δικαίωμα γνώμης για τα τοπικά δρώμενα. Λες και εμείς δεν προσφέρουμε στον τόπο μας.

= Το 2010 κάναμε μια τελευταία προσπάθεια προτείνωντας στο Δήμο Αργοστολιού να γίνει άμεσα μια περιβαλλοντική μελέτη για τον κόλπο.
«Περιβαλλοντική κατάσταση του κόλπου του Αργοστολίου με έμφαση στη θαλάσσια ρύπανση, την θαλάσσια κυκλοφορία και τα προστατευόμενα είδη που ενδημούν σε αυτόν. Προτάσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης»
Η πρόταση του Πανεπιστημίου Αθηνών έφτασε στο δημοτικό συμβούλιο.
Εγκριθεί ομόφωνα. Όμως δεν προχώρησε ποτέ.........

Σήμερα ζητούμε την βοήθεια σας γιατί το Υπουργείο περιβάλλοντος έχει προχωρήσει σε ανοικτή διαβούλευση σχετικά με την χωροθέτηση υδατοκαλλιεργειών. Θα την βρείτε στο link.......

http://www.opengov.gr/minenv/?p=1630

Μελέτη που έγινε για λογαριασμό του Υπουργείου, λόγο της χωροθέτησης, κατατάσσει τον κόλπο Αργοστολιού σαν κορεσμένη περιοχή αλλά προτείνει το κόλπο για την χωροθέτηση ιχθυοκαλλιεργειών.........
Επισεις κατεβάζει το απαραίτητο βάθος απο τα 40 σε 18 μέτρα.

Το υπουργείο μέσο της διαβούλευσης ζητά τη γνώμη μας.

Πρέπει να μπείτε στο Link.

Κάντε click στο πρώτο Άρθρο της διαβούλευσης.
ΣχόλιαΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

Με το scroll πηγαίνατε προς το τέλος της σελίδας και θα δείτε τις παρατηρήσεις.
Εκεί θα ήταν πολύ χρήσιμο εάν ψηφίζατε υπέρ τις ακόλουθες παρατηρήσεις.
14 Μαΐου 2011, 18:16 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΕΡΣΙΕΡΗ
14 Μαΐου 2011, 10:55 | αντωνία καράμπελα
13 Μαΐου 2011, 16:46 | Γιώργος Γεραπετρίτης
13 Μαΐου 2011, 15:17 | δρ. Βαγγέλης Δημητρίου
12 Μαΐου 2011, 12:27 | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29 Απριλίου 2011, 13:29 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ «Α.Γ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
26 Απριλίου 2011, 22:48 | elli spetsieri

Σχόλια που αναφέρωνται στον κολπο του Αργοστολίου.

Εάν μπορείτε να μπαίνετε κάθε μέρα έως της 26/05/2011 και να ψηφίζατε τις παρατηρήσεις θα βοηθούσατε πολύ.

Για να βρείτε τις παρατηρήσεις αυτές πρέπει να επιλέξετε Σχόλια 1 2 3 » ανάλογα στην ημερομηνία που έγινε η παρατήρηση.

Εξίσου σημαντικό είναι να αφήσετε και εσείς τη γνώμη σας.

Στο κάτω μέρος των παρατηρήσεων υπάρχει χώρος όπου βάζετε το όνομα σας, το email σας, το οποίο δεν δημοσιεύετε, και το σχόλιο σας.

Σας ευχαριστούμε, και σας παρακαλούμε να ζητήσετε την βοήθεια και άλλων φίλων που συμφωνούν με το σκοπό μας.


ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΑΡΠΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΚΟΛΠΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥΚΟΛΠΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ SOS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου