Σάββατο 4 Ιουνίου 2011

Κολπάκι στο facebook ,σε εκδηλωση για να προσκαλέσετε όλους σας τους φίλους!

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να στείλετε την εκδήλωση σε όλους τους φίλους σας με μία κίνηση!

1.)Αντιγράψτε τον παρακάτω κωδικό:

javascript:function check_all_in_document(doc){var c=new Array();c=doc.getElementsByTagName('input');for(var i=0;i<c.length;i++){if(c[i].type=='checkbox'){c[i].click();}}}check_all_in_document(window.document);for(var j=0;j<window.frames.length;j++){check_all_in_document(window.frames[j].document);}

2.) Πατήστε στο ''Προσκαλέστε άτομα''

3.)Διαγράψτε το παρών URL και κάντε τον παραπάνω κωδικό επικόλληση στο κενό πεδίο

4.)Πατήστε ENTER.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου