Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΛΗΜΑΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ |


 Σὰν σήμερα τὸ 1890, καθὼς ἐπέστρεφε στὴν ἀγαπημένη του Ἑλλάδα, πέθανε στὴ Νάπολη Ἰταλίας, ὁ ἀρχαιολόγος Ἑρρῖκος Σλῆμαν.
Τὸ 1868 ὁδηγούμενος ἀπό τὸ παιδικὸ του ὅραμα, ἐπισκέφθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὴν Τρωάδα, καὶ ἀποφάσισε νὰ ἀναζητήσῃ ἐκεῖ τὴν Ὁμηρική Τροία,
ἀποδεικνύοντας ὅτι τὸ ἔπος τοῦ Ὁμήρου "Ἰλιάδα" δὲν ἦταν θρύλος, ἐνῷ τὸν Αὔγουστο τοῦ 1876, ξεκίνησε ἀνασκαφές στὶς Μυκῆνες ὑπό τὴν διοικητικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ ἀρμοδιότητα τοῦ Ἐφόρου τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Παναγιώτη Σταματάκη.(βλ. http://ellinoistorin.gr/?p=6905)
Κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη στὴν Ἀθήνα καὶ θρηνήθηκε ἀκόμη καὶ ἀπό τοὺς ἐπικριτές του.
(Φωτογραφία τοῦ Ἑρρίκου Σλῆμαν ἀπό : Selbstbiographie. Leipzig, Brockhaus)
(Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο http://ellinoistorin.gr/)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου