Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014

Ποιες ήσαν οι 154 ελληνικές πόλεις της Παλαιστίνης κατά την εποχή του Ιησού Χριστού;


Διαβάστε τις μέχρι τότε ανευρεθείσες 154 Ελληνικές πόλεις της Παλαιστίνης, κατά την εποχή του Ιησού Χριστού, η οποία περιλάμβανε τα σημερινά κράτη Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο και Συρία, σύμφωνα με χάρτη του κ. Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου, Καθηγητή της Ιστορίας της Επιστήμης!. Οι Άγιοι Τόποι. Χάρτης του 1759 («Terra Sancta sive Palæstina») 
 
Ποιες ήσαν οι 154 ελληνικές πόλεις της Παλαιστίνης κατά την εποχή του Ιησού Χριστού; Διαβάστε τις μέχρι τότε ανευρεθείσες 154 Ελληνικές πόλεις της Παλαιστίνης, κατά την εποχή του Ιησού Χριστού, η οποία περιλάμβανε τα σημερινά κράτη Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο και Συρία, σύμφωνα με χάρτη του κ. Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου, Καθηγητή της Ιστορίας της Επιστήμης!. 
Οι Άγιοι Τόποι. Χάρτης του 1759 («Terra Sancta sive Palæstina»)
 Η Παλαιστίνη την εποχή του Χριστού. Χάρτης του κ. Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου, 
Καθηγητή της Ιστορίας της Επιστήμης, ο οποίος έγινε ειδικά για το έργο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός». 

ΟΙ 154 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ Κατωτέρω παραθέτουμε έναν αλφαβητικό πίνακα του κ. Κων/νου Γεωργακόπουλου, Καθηγητή της Ιστορίας της Επιστήμης, ο οποίος εμφανίζει τις μέχρι τότε ανευρεθείσες 154 Ελληνικές πόλεις της Παλαιστίνης, κατά την εποχή του Ιησού Χριστού, η οποία περιλάμβανε τα σημερινά κράτη Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο και Συρία. Περιττό να πούμε ότι τις πόλεις αυτές μνημονεύουν πάρα πολλοί αρχαίοι Έλληνες, Λατίνοι και Ιουδαίοι ιστορικοί και συγγραφείς, όπως για παράδειγμα ο Ηρόδοτος, ο Διόδωρος Σικελιώτης, ο Πλούταρχος, ο Παυσανίας, ο Στοβαίος, ο Βιργίλιος , ο Ιώσηπος και άλλοι. Ο πίνακας έχει ως ακολούθως: 1. Αβέλα Βαταναίας 2. Αβίλη (Ιορδάνης) 3. Αβίλη (Φοινίκη) 4. Αγκάλη 5. Άδρα 6. Άδουρα (Ιδουμαία) 7. Άζωτος (Ashdod: Πεντάπολις Φιλισταίων) 8. Αιαλών 9. Αιλία (Eyiat) 10. Αινών (Σαμάρεια) 11. Αίρη (Πεντάπολις Φιλισταίων) 12. Άκη 13. Ακκαρών (Πεντάπολις Φιλισταίων) 14. Ακράβατα 15. Αμάθη 16. Αμαθούς (Ιουδαία) 17. Ανθηδών (πλ. Γάζα) 18. Αντιόχεια η προ Ίππου (πλ. Τιβεριάς) 19. Αντιόχεια (Γέρασα) 20. Αντιπατρίς (Ιουδαία, ΒΔ Ιόππης) 21. Απολλωνία (μετ. Ιόππης-Καισαρείας ) 22. Άραδος (εκβ. Ελευθέρου /ομοσπονδία: Τύρος, Σιδών, Άραδος) 23. Άρβηλα (Γαλιλαία) 24. Αρέθουσα (Ιδουμαία) 25. Αρέθουσα (Ιουδαία) 26. Αρεόπολις (επί Αρνώνος) 27. Αρίνδηλα (Ιτουραία) 28. Άρκη (Φοιν) 29. Αρχελαϊς (Ιουδαία) 30. Αρχελαίς (μετ. Ιεριχούς-Σκυθοπόλεως / Πτολεμαίος / Δ. Ιουδαία) 31. Ασκαλών (Asguelon /ΒΔ Γάζας) 32. Άστυρα 33. Βαιταρρούς 34. Βαλανέαι (: Λευκάς) 35. Βάλδας (Φοιν.) 36. Βάσηρα (Φοιν.) 37. Βηθανία (Δεκάπολις) 38. Βερενίκη – Πέλλα 39. Βόστρα 40. Βότρυς (Φοιν Β. Βύβλος .) 41. Bουκόλων πόλις 42. Γάβα (Ιουδαία / Α. Καισάρειας ) 43. Γάβαλα (Φοιν.) 44. Γάδαρα (Δεκάπολις) 45. Γάδαρα (Ιουδαία /ΝΑ Ιόππης) 46. Γάδωρα (Δεκάπολις) 47. Γάζα (Φιλιστ. /τέως Καδύτις) 48. Γαζαίων Λιμήν (Επ. Nazle) 49. Γάζωρος 50. Γέθη (Φιλιστ. Tel – Es – Safi) 51. Γέραρα (Φιλιστ. / έδρα βασιλέων) 52. Γέρασα (Πολύβιος/30χιλ. β. Αman) 53. Γιγγλυμώτη (Φοιν) 54. Γίππα (ή Γίττα 55. Γάαρα 56. Γυναικόσπολις 57. Δάβειρα (Γαλιλ. Τ. Φιλωτέρεια) 58. Δαμασκός (Δεκάπολις) 59. Δημητριάς (Ν. λίμνης Γεννησαρέτ) 60. Δίον (Δεκάπολις / Husn) 61. Διόσπολις (τ. Λύδδα / ΝΑ Ιόππης) 62. Δίφροι (Φοιν) 63. Δώρος (Φοιν.) 64. Έβοδα 65. Εκρών (Φιλιστ) 66. Ελαία (Φοιν. Μετ. Τύρου –Σιδώνος) 67. Ελευθερόπολις (μετ. Ιεροσόλυμα –Ασκαλόν) 68. Ελούσα (πλ. Αραβίας) 69. Έμεσα (Φοιν.) 70. Έμμαθα 71. Εσεβών 72. Επτάπηγον (Ettarga / B. λίμνης Γεννησαρέτ) 73. Ζόρα 74. Ηλιούπολις (Δεκάπολις) 75. Θήβαι 76. Θήνα (Σαμάρεια ) 77. Ιάμνεια (Φιλιστ. Μετ. Αζωτη-Ιόππης/5 χιλ. ακτή / Iebna) 78. Ιεριχός (-ώς) 79. Ιήνυσας (λιμήν /Ηρόδοτος/ μετ. Γάζας –Αιγυπτ. συνόρων) 80. Ίμυρα 81. Ίνα (Δεκάπολις) 82. Ιόππη (Yafa) 83. Ιουλιάς (Βηθσαϊδά) 84. Ιππόνη (Δεκάπολις) 85. Ίππος (Δεκάπολις / πα. Γαλιλαία) 86. Ιτύκη 87. Ιωτάπατα (Γαλιλαία) 88. Κάδυτις (πλ. Θαλάσσης > Γάζα > Ιεροσόλυμα) 89. Καισάρεια (μετ. Ιόππης –Τύρου /τ. Στρατωνίς) 90. Καισάρεια η Φιλίππου (πηγές Ιορδάνου / τ. Πανιάς) 91. Κάναθα 92. Καναλά (Δεκάπολις) 93. Καπιτωλιάς 94. Κάρνη (= Κάρνιον /Φοιν.) 95. Κορεαί (Β. Ιουδαία, δεξ. Παραποτ. Ιορδάνου .Β. Ιεριχούς / Kurana) 96. Κροκοδείλων πόλις 97. Κρομμύων πόλις (πλ. Ασκαλών) 98. Λάρισα (Ιδουμαία) 99. Λαχίς 100. Λεοντόπολις (Φοιν. / μετ. Βηρυτ. – Σιδώνος) 101. Λήγιον (Leggio, πλ. Θαβώρ / 15 χιλ. Ναζαρέτ) 102. Λίσα 103. Λύδδα (Σαμάρεια (< Διόσπολις) 104. Μάζαινα 105. Μάμυις 106. Μαριαμμία (Φοιν) 107. Μάρμη 108. Μάρσιππος (Φοιν) 109. Μαρσύα (Μάρισα). 110. Μαχαιρούς (Ιουδαία / Mukawir / 60 σταδ. Ν. Θαλ.) 111. Μέδεβα 112. Νάζαρα (Ναζαρέτ / El Nazira) 113. Νεάπολις ( Nablus / Σαμάρεια) 114. Νέσσοινα 115. Νικόπολις (Emaus) 116. Νίειβις (Περαία, πλ. Τίγρητος) 117. Νόμβα (Ιουδαία) 118. Πανεάς (= Πάνειον /Φοιν) 119. Πάφανα (Δεκάπολις) 120. Πέλλα (Δεκάπολις) 121. Περιστερή (Φοιν) 122. Πέτρα (Περαία, πλ. Ιορδάνου) 123. Πέτρα (Ιδουμαία, πλ. Αραβίας) 124. Πηγαί 125. Πλάτανος (Φοιν.) 126. Πορφυρών (Φοιν,) 127. Πτολεμαίς (τ. Άκκα) 128. Πύργος Στράτωνος ( > Καισάρεια) 129. Ραφάνεια 130. Ραφία 131. Σαμουλίς 132. Σάρηπτα 133. Σεβάστεια (<Σαμάρεια / όρος Somer = Σαμάρειον) 134. Σέκελλα 135. Σελεύκεια (τ. Άβιλα /Περαία / Ιδρ. Σέλευκος Νικ.) 136. Σεπφωρίς (Γαλιλαία /Sefuri / Δοκαισάρεια) 137. Σίκυμα (Σαμάρεια) 138. Σκυθόπολις (Beth – Shan /Δεκάπολις / 600 σταδ. Ιεροσόλυμα, αρ. Ιορδάνου) 139. Σόανα (Δεκάπολις) 140. Συκαμίνων (Φοιν) 141. Σύναγγος (Φοιν.) 142. Σώζουσα 143. Τάβαι (Περαία) 144. Ταριχέαι (- εία) (Ιουδαία /Λίμνη Γεννησαρέτ) 145. Τιβεριάς (Tiberiya /Γαλιλαία) 146. Τύρος 147. Φαινά 148. Φάραθος (Γαλιλαία) 149. Φασαηλίς (Ιουδαία) 150. Φιλαδέλφεια (Δεκάπολις) 151. Φιλωτέρεια (Ν. λίμνης Γεννησαρέτ) 152. Χάλκη 153. Χαλκίς (Ιδουμαία) 154. Χαράκμωβα (Μουβουχάραξ). Πηγή - See more at: http://www.xorisoria.gr/

Copy and WIN : http://bit.ly/copy_win

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου