Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ: Χρέη 3.590.803,54 ευρώ το 2010

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΟ     ΤΗΝ   KEFALONIAPRESS.GR
zapantis_200.jpgΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ 5.715.654,86 ΕΥΡΩ
Η παρούσα Δημοτική αρχή ανέλαβε το Δήμο την 01-01-2007 με συνολικά χρέη 5.715.654,86 ευρώ, τα οποία αναλύονται σε ποσό 1.923.804,34 ευρώ σε οφειλές του Δήμου προς τρίτους, πλην Τραπεζών, εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό του Δήμου και σε 3.791.850,52 ευρώ που αφορούσαν οφειλές προς το Τραπεζικό σύστημα και συγκεκριμένα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Εκ των ανωτέρω οφειλών,  2.597.816,86 ευρώ αφορούσαν Δάνεια που είχε λάβει ο Δήμος κατά το παρελθόν και 1.194.033,66 ευρώ που αφορούσαν χρεωστικό υπόλοιπο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ  5.715.654,86 ΕΥΡΩ

Η παρούσα Δημοτική αρχή ανέλαβε το Δήμο την 01-01-2007 με συνολικά χρέη 5.715.654,86 ευρώ, τα οποία αναλύονται σε ποσό 1.923.804,34 ευρώ σε οφειλές του Δήμου προς τρίτους, πλην Τραπεζών, εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό του Δήμου και σε 3.791.850,52 ευρώ που αφορούσαν οφειλές προς το Τραπεζικό σύστημα και συγκεκριμένα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εκ των ανωτέρω οφειλών,  2.597.816,86 ευρώ αφορούσαν Δάνεια που είχε λάβει ο Δήμος κατά το παρελθόν και 1.194.033,66 ευρώ που αφορούσαν χρεωστικό υπόλοιπο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Δήμος με δικούς του πόρους, με περιστολή των δαπανών και διατηρώντας τα Δημοτικά τέλη και τα τέλη ύδρευσης στο χαμηλότερο για την Κεφαλονιά επίπεδοπέτυχε μέσα σε τέσσερα χρόνια (06-12-2010) να έχει μειώσει τις οφειλές του σε τρίτους κατά 78,65%.

ΕΤΟΣ
ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
(στις 06/12/2010)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΡΓΑ
2006

75.956,46€
84,587,92€
2007
1.923.804,34€
61.152,31€
15.042,58€
2008
1.442.145,55€
19.897,12€
15.178,15€
2009
610.204,43€
17.139,62€
8.184,52€
2010
488.634,28€
55.841,93€
57.822,93€


ΣΥΝΟΛΟ:             410.803,54€
Σε τέσσερα χρόνια ΜΕΙΩΣΑΜΕ τις οφειλές του Δήμου προς τρίτους ΚΑΤΑ 78,65%.


Οι υποχρεώσεις του Δήμου προς τις τράπεζες σε τέσσερα χρόνια ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 16,14%.

Η παρούσα Δημοτική αρχή δεν εκταμίευσε ούτε ένα ευρώ από νέους δανεισμούς για λογαριασμό του Δήμου. Αντίθετα μέσα σε μια τετραετία μείωσε τις υποχρεώσεις προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά 16,14% ή διαφορετικά σε 611.850,52 ευρώ, οφείλοντας σήμερα συνολικά 3.180.000,00 ευρώ.
Συγκεκριμένα την 01-01-2007 όταν η παρούσα Δημοτική αρχή ανέλαβε τα καθήκοντά της ο Δήμος όφειλε προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από τα τέσσερα συνομολογούμενα δάνεια τα ακόλουθα ποσά:
ΔΑΝΕΙΑ
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
1
7.947,84
2
7.000,00
3
1.964.421,72
4
618.447,30
ΣΥΝΟΛΟ
2.597.816,86
.
Τα 1 και 2 δάνεια ήταν δάνεια των κοινοτήτων που συνενώθηκαν στο Δήμο Ελειού-Πρόννων, τα οποία αποπληρώθηκαν εντός του 2010. Τα δε λοιπά δάνεια είναι δάνεια που συνομολογήθηκαν το 2004 από την τότε Δημοτική αρχή για την πληρωμή οφειλών των προηγουμένων ετών προς ιδιώτες οι οποίες οφειλές αναφέρονταν ονομαστικά στις εντολές πληρωμές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.Παράλληλα ο Δήμος τον Αύγουστο του 2008 συνομολόγησε Δάνειο ποσού 867.410,32 ευρώ με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο δεν εκταμίευσε ποτέ αλλά συνομολογήθηκε για την λογιστική τακτοποίηση του χρηματικού υπολοίπου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δηλ. τα χρήματα παρέμειναν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και δε δόθηκαν στην κατανάλωση. Το σύνολο των υποχρεώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανερχόταν την 01-01-2010 σε 3.315.883,73 ευρώ και ήδη μετά τις καταβολές που έχουν γίνει εκ μέρους μας στο διάστημα Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2010 ανέρχεται σε 3.180.000,00 ευρώ. Η δε αποπληρωμή του δανείου είναι ήδη ρυθμισμένη και γίνεται κανονικά με χρήματα του Δήμου.

Σε τέσσερα χρόνια οι υποχρεώσεις του Δήμου Ελειού-Πρόννων
ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ κατά 2.124.851,32 ΕΥΡΩ, ή κατά 37,18%

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι υποχρεώσεις του Δήμου στις 06-12-2010 από 5.715.654,52 ευρώ την 01-01-2007, έχουν διαμορφωθεί σε 3.590.803,54 ευρώ, έχουν δηλ. μειωθεί κατά 2.124.851,32 ευρώ ή κατά 37,18%.


ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ (1999-2010)

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(έως 31/10)
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
143.909,35 
320.473,26 
177.065,77 
133.120,31 
286.744,90 
247.251,25 
505.003,21 
285.682,75 
534.074,75 
469.784,86 
507.781,99 
396.961,19 
4.007.853,59 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜ. ΧΩΡΩΝ
26.099,12 
27.147,34 
32.479,89 
77.915,22 
58.097,91 
50.340,04 
8.438,21 
45.000,00 
13.400,00 
21.836,12 
1.621,79 
97.600,00 
459.975,64 
ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ
92.516,01 
138.504,69 
159.667,01 
185.120,59 
207.480,39 
210.202,45 
252.226,79 
190.144,01 
306.047,35 
179.737,51 
177.887,73 
97.503,44 
2.197.037,97 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
0,00 
15.129,08 
12.901,54 
18.077,37 
22.370,98 
19.506,98 
52.695,75 
24.833,52 
31.105,45 
77.657,62 
43.973,90 
62.437,17 
380.689,36 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
64.424,00 
49.500,00 
53.542,00 
68.746,00 
89.535,00 
94.031,00 
89.111,00 
84.211,00 
87.203,30 
113.863,00 
119.023,81 
99.509,80 
1.012.699,91 
ΧΡΗΣΗ ΒΥΤΙΟΥ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
28.800,00 
31.288,00 
31.665,00 
53.720,00 
25.625,00 
27.085,00 
4.735,00 
202.918,00 
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ.
985,50 
2.171,33 
630,96 
1.675,71 
4.680,60 
7.847,85 
880,00 
9.882,64 
12.145,27 
9.372,45 
8.874,93 
1.631,61 
60.778,85 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
1.937,02 
1.931,45 
967,98 
4.057,18 
5.004,47 
3.474,37 
4.976,00 
3.222,98 
3.182,37 
16.460,71 
8.708,60 
1.044,67 
54.967,80 
ΤΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
119.476,66 
84.299,55 
204.183,89 
190.343,15 
377.887,12 
189.982,37 
532.474,41 
459.232,31 
514.416,66 
569.708,36 
515.439,45 
311.339,3
4.068.783,26 
ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
1.056,42 
645,59 
586,90 
586,90 
704,28 
352,14 
704,28 
586,90 
1.354,04 
2.424,50 
942,50 
1.317,50 
11.261,95 
ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
704,28 
1.056,42 
762,97 
1.232,49 
586,90 
762,97 
528,21 
469,52 
469,83 
1.125,00 
1.275,00 
1.650,00 
10.623,59 
ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ
3.500,00 
8.800,00 
8.300,00 
6.300,00 
26.900,00 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ13.220,26 
7.769,23 
8.232,34 
0,00 
0,00 
29.221,83 
ΣΥΝΟΛΟ
451.108,36 
640.858,71 
642.788,91 
680.874,92 
1.053.092,55 
852.551,42 
1.478.325,86 
1.148.150,89 
1.568.388,25 
1.504.627,47 
1.420.914,70 
1.082.029,81 
12.523.711,7

   


ΕΙΔΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
2006
2007
2008
2009
2010 (έως 31/10)

ΣΥΝΟΛΟ
ΥΔΡΕΥΣΗ
285.682,75 
558.434,89 
469.784,86 
507.781,99 
396.961,19 

2.218.645,68 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜ. ΧΩΡΩΝ
45.000,00 
13.400,00 
21.836,12 
1.621,79 
97.600,00 
179.457,91 
ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ
190.144,01 
306.047,35 
179.737,51 
177.887,73 
97.503,44 
951.320,04 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
24.833,52 
31.105,45 
77.657,62 
43.973,90 
62.437,17 
240.007,66 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
84.211,00 
87.203,30 
113.863,00 
119.023,81 
99.509,80 
503.810,91 
ΧΡΗΣΗ ΒΥΤΙΟΥ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
31.665,00 
53.720,00 
25.625,00 
27.085,00 
4.735,00 
142.830,00 
ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ
0,00 
3.500,00 
8.800,00 
8.300,00 
6.300,00 
26.900,00 
ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
586,90 
1.354,04 
2.424,50 
942,50 
1.317,50 
6.625,44 
ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
469,52 
469,83 
1.125,00 
1.275,00 
1.650,00 
4.989,35 
ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
662.592,70 
1.057.241,86 
900.853,61 
887.891,72 
768.014,10 
4.276.593,99 
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ.
9.882,64 
12.145,27 
9.372,45 
8.874,93 
1.631,61 
41.906,90 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
3.222,98 
3.182,37 
16.460,71 
8.708,60 
1.044,67 
32.619,33 
ΤΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
459.232,31 
514.416,66 
569.708,36 
515.439,45 
311.339,3
2.370.136,11 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
13.220,26 
7.769,23 
8.232,34 
0,00 
0,00 
29.221,83 
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
485.558,19 
537.513,53 
603.773,86 
533.022,98 
430.902,41 
2.473.884,1
ΣΥΝΟΛΟ
1.148.150,89 
1.594.755,39 
1.504.627,47 
1.420.914,70 
1.082.029,8
6.750.478,10 


Η κρατική επιχορήγηση στο Δήμο Ελειού-Πρόννων

ΕΙΔΟΣ  ΕΣΟΔΩΝ
2007
2008
2009
2010
(έως 31/10)
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
537.229,46 
618.393,00 
450.432,91 
144.873,75 
1.750.929,12 
Σ.Α.Τ.Α.
419.500,00 
476.557,00 
462.521,25 
380.655,50 
1.739.233,75 
ΣΥΝΟΛΟ
956.729,46 
1.094.950,00 
912.954,16 
525.529,25 
3.490.162,87 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το έτος 2010 η τακτική επιχορήγηση
μειώθηκε κατά 73% σε σχέση με το 2007.
Κατά το έτος 2010:
Ø     Η επιχορήγηση που αφορά δαπάνες επισκευής και συντήρησης των 8 σχολικών κτιρίων για τα οποία φροντίζει ο Δήμος  ήταν μόνο 3.994 ευρώ.
Ø     Ενώ ο Δήμος είναι πυρόπληκτος, τα έσοδα για δαπάνες πυροπροστασίας ήταν μόνο 29.995 ευρώ.
Ø     Για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες και για πολιτική προστασία, η επιχορήγηση ήτανμηδενική.
Ø     Οι βεβαιωμένες και ανείσπρακτες οφειλές από κοινόχρηστους χώρους, μισθώματα παραλιών, δημοτικούς φόρους και μισθώματα δημοτικών κτιρίων ανέρχονται στο ποσό των 413.306,14 ευρώ.
Ø      Οι βεβαιωμένες και ανείσπρακτες οφειλές από τέλη ύδρευσης είναι 374.207,96 ευρώ.
Ø      Από το Σεπτέμβριο του 2010 δεν έχει γίνει καμία ανάθεση έργου από τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου.
Ø      Με την υπ’ αριθμ. 255/2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ανακλήθηκαν 55 Αποφάσεις Δημαρχιακής Επιτροπής για αναθέσεις έργων συνολικού ύψους 303.334,20 ευρώ ενώ με την υπ’ αριθμ. 160/2010 Απόφαση Δημάρχου ανακλήθηκαν 34 Αποφάσεις Δημάρχου για αναθέσεις προμηθειών συνολικού ύψους 98.050,00 ευρώ λόγω έλλειψης πιστώσεων.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε. - Ε.Π.)

                         Π.1. ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ 2007 – 2009                                                     Π.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2010

ΧΡΗΣΗ 2010
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
213.382,07

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/12/2010 (ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΣΜΕΝΕΣ 10/12/2010)
65.000,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 31/12/2009
31.435,86


ΕΣΟΔΑ
181.946,21
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/12/2010ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2009-2010
2.777,78
ΕΞΟΔΑ
209.328,54
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2009-2010
42.000,00


ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 1η ΔΟΣΗ 2010-2011
15.960,00


Π.Μ.Α.
2.394,45
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
4.053,53
 ΣΥΝΟΛΟ
63.132,23

2007
2008
2009
ΕΣΟΔΑ
380.712,28
270.104,72
226.807,46
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
149.850,00
10.698,94
33.300,67
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
160.610,00
38.545,95
48.317,31
Γ.Γ.Α.
0,00
4.175,55
0,00
Π.Ε.Π.
0,00
36.137,28
10.160,76
ΔΗΜΟΣ
70.252,28
180.547,00
135.028,72
ΕΞΟΔΑ
315.832,14
330.599,63
223.984,13
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
67.002,40
66.881,82
45.411,85
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
72.354,89
75.441,95
69.850,58
ΔΕΠΟΚΑ -ΕΠ
176.474,85
152.138,58
98.560,94
ΠΕΠ

36.137,28
10.160,76
ΔΙΑΦΟΡΑ
64.880,14
-60.494,91
2.823,33

           
       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου