Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Ο Αντιδημάρχος του Δήμου Σπυρονικόλας ΣολωμόςΕΥΧΑΡΙΣΤΩ   ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΜΠΙΣΤΟΣΎΝΗ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΊΝΕΤΕ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ,ΚΑΙ  ΕΥΕΛΠΙΣΤΩ  ΣΤΟ  ΝΑ  ΦΑΝΏ ΑΝΤΑΞΙΟΣ  ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΕΙΩΝ   ΤΟΣΟ  ΤΟΥ ΔΗΜΆΡΧΟΥ,  ΟΣΟ  ΚΑΙ   ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Σπυρονικόλας Σολωμός
POROSNEWS:  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ  ΚΑΙ  ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΕΡΓΑ  ΘΗΤΕΙΑ, ΚΑΙ ΣΕ ΟΤΙ ΠΕΡΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ  ΟΛΩΝ ΜΑΣ  ,ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΡΩΓΟΊ  ΣΕ  ΟΠΟΙΑ  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ  !!  ΚΑΛΗ ΘΗΤΕΙΑ.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ  ΤΟ  ΔΙΑΥΓΕΙΑ!!

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχου - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61 και 282 του Ν. 3852/ 2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 76 του Νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων) και του άρθρου 94 του Ν 3852/2010.
3. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 19575/17-05-2012 έγγραφη επιστολή-παραίτηση του
Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Παπαδάτου.
4. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων
του.
Αποφασίζουμε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου