Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Υποβρύχιες αρχαιολογικές έρευνες στην Κεφαλονιά και Ιθάκη, μέρος 2ο

Θαλάσσιος χώρος Όρμου Γιαγάνα, Κεφαλονιά, 2000  
 
Κατά τη διάρκεια ερευνητικού προγράμματος της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, εντοπίστηκε συγκέντρωση αγγείων στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Γιαγάνα, στο δίαυλο μεταξύ Κεφαλονιάς και Ιθάκης και σε βάθος περίπου 30 μέτρων και αμέσως αποφασίστηκε η διενέργεια αναγνωριστικής έρευνας.
Βασική επιδιώξη ήταν κατ’αρχήν η τεκμηρίωση της ταυτότητας του ευρήματος, η αποτύπωσή του, η εκπόνηση τοπογραφικού του ενάλιου χώρου, στον οποίο περικλείεται το εύρημα, η φωτογράφησή του με γενικότερες λήψεις, η δημιουργία φωτομωσαϊκού, η δειγματοληπτική ανέλκυση ευρημάτων, η έρευνα στην παράκτια περιοχή και τέλος η καταγραφή των απαραίτητων τεχνικών προϋποθέσεων για τον προγραμματισμό μιας ολοκληρωμένης ανασκαφικής έρευνας.


Το σύνολο των κεραμικών ευρημάτων στον χώρο του ναυαγίου χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από τμήματα μεγάλων αγγείων κλειστού τύπου, τα οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, χρονολογούνται στην Πρωτοελλαδική Περίοδο (ΠΕ ΙΙ – ΠΕ ΙΙΙ, 2.750 – 2.000 π.Χ.). Από το ναυάγιο έγινε δειγματοληπτική ανέλκυση ευρημάτων (3 σχεδόν ακέραιες υδρίες).
 
Το Ναυάγιο της Γιαγάνας θεωρείται πολύ σημαντικό εξαιτίας της πρώιμης χρονολόγησής του και για το λόγο αυτό τα ευρήματά του έχουν συμπεριληφθεί στην Έκθεση Εναλίων Αρχαιοτήτων στο κτήριο Πασά (Φρούριο Πύλου).
Στο ναυάγιο αυτό είναι απαραίτητη η συνέχιση της έρευνας και ειδικότερα της ανασκαφής, εις επίρρωση του ευρήματος.
 
 
Πρόκειται για αυτούσια αναδημοσίευση.
Copyright: ΥΠ.ΠΟ.Α. / Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (ΕΕΑ)
 
 
Η έρευνα ανακοινώθηκε επίσημα από τους συντελεστές της για πρώτη φορά σε τοπικό επίπεδο, στο 13ο Επιστημονικό Συμπόσιο του Ιδρύματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης (Ι.Κ.Ι.)  με θέμα «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική – Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός», το οποίο έλαβε χώρα στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2014 στο Αργοστόλι.
 
Τηλέμαχος Μπεριάτος, 1-2016
 
 
Έκθεση Εναλίων Αρχαιοτήτων στο κτήριο Πασά (Φρούριο Πύλου): στον εξωτερικό περίβολο του Οθωμανικού Φρουρίου της Πύλου (Νιόκαστρο), εκεί που αναπτυσσόταν ο οικισμός του Κάστρου. 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου